Wyniki wyszukiwania dla:

ROCZNICA INSPEKTORII

Latest posts by Duszpasterstwo Młodzieżowe (see all)

Dokładanie 43 lata temu, 16 grudnia 1979 roku, z racji nowego podziału administracyjnego salezjanów w Polsce, została erygowana nowa Inspektoria z siedzibą we Wrocławiu, pw. św. Jana Bosko.

„Przełożony Generalny Zgromadzenia Salezjańskiego – ks. Idzi Vigano wraz z Radą Generalną Zgromadzenia Salezjańskiego, opierając się na Konstytucjach Salezjańskich (art. 136), po zasięgnięciu opinii Delegata Przełożonego Generalnego – ks. Augustyna Dziędziela, na mocy Dekretu Świętej Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich Ad instituenda experimenta z 4 czerwca 1970 r. dokonał podziału istniejących dotychczas dwóch inspektorii polskich z siedzibami w Krakowie (pw. św. Jacka) oraz w Warszawie (pw. św. Stanisława Kostki), erygował dwie kolejne inspektorie na terenie Polski: Inspektorię pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile oraz Inspektorię pw. św. Jana Bosco z siedzibą we Wrocławiu.

Dekret erekcyjny nowej Inspektorii z siedzibą we Wrocławiu nosi datę 16 grudnia 1979 r. Określa terytorialny zasięg nowej prowincji salezjańskiej, wydzielonej z dotychczasowej południowej Inspektorii pw. św. Jacka, zajmującej
południowo-zachodnią część Polski. Nowo utworzona Inspektoria obejmowała tereny ówczesnych: diecezji opolskiej, częstochowskiej, archidiecezji poznańskiej, wrocławskiej i gnieźnieńskiej. W jej skład wchodziło 12 domów, kanonicznie erygowanych jeszcze w ramach Inspektorii Południowej.

W krótkim okresie przejściowym, trwającym dziewięć miesięcy, etapami organizowano nowe struktury obu południowych Inspektorii. Do czasu powołania nowego inspektora Prowincji Wrocławskiej tymczasowo zarządzał nią inspektor krakowski – ks. Mieczysław Kaczmarzyk. Po pomyślnie przeprowadzonym procesie prawnym w Państwowym Urzędzie ds. Wyznań w Warszawie i zatwierdzeniu osobowości prawnej Inspektorii Wrocławskiej w ramach Kościoła katolickiego, Ksiądz Generał zatwierdził 3 września 1980 r. na stanowisko pierwszego inspektora nowo powstałej Prowincji Wrocławskiej ks. Mieczysława Piłata, dotychczasowego wikariusza inspektorialnego Prowincji Krakowskiej.”

(Seminare 22 * 2005: Ks. Damian Kempa SDB, Historia Inspektorii Salezjańskiej pw. św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu, s.75-95).

Przez 43 lata Salezjanie z Inspektorii Wrocławskiej posługiwali w parafiach, szkołach, oratoriach, placówkach wychowawczych, dziełach misyjnych i rekolekcyjnych.

Obecny Ksiądz Inspektor Bartłomiej Polański SDB poleca dziś całe dzieło inspektorialne: wszystkich współbraci, szczególnie chorych, obejmuje modlitwą współbraci zmarłych, którzy posługiwali w Inspektorii Wrocławskiej, dzieła prowadzone przez Inspektorię, młodzież, która jest odbiorcą naszego charyzmatu, wszystkich dobrodziejów i sympatyków Inspektorii Wrocławskiej. +++