Wyniki wyszukiwania dla:

Młodzież zamknięta w klasztorze

Latest posts by Duszpasterstwo Młodzieżowe (see all)

Raz na cztery lata młodzież salezjańska, a w zasadzie przedstawiciele sześciu polskich inspektorii salezjańskich, spotyka się na Ogólnopolskim Forum Animatorów Salezjańskich. Tym razem takie spotkanie obyło się w czerwińskim klasztorze nad Wisłą.

Niespełna 100 młodych osób z różnych części Polski, od Rzeszowa po Szczecin, miało okazje żyć cały weekend w klasztorze i wymienić się doświadczeniami charyzmatu salezjańskiego. OFAS w tym roku odbył się na przełomie września i października. Tematem spotkania było ogólnopolskie hasło salezjańskich duszpasterstw młodzieżowych: Spełnia się sen. Jest to nawiązanie do dwusetletniej rocznicy snu z dziewiątego roku życia Janka Bosko.

Podczas tego wydarzenia młodzi ludzie mogli wziąć udział w wielu propozycjach, związanych z hasłem spotkania. Wszystko rozpoczęło się integracją międzywspólnotową w klasztornych murach, podczas której salezjańskie tańce integracyjne oraz zapoznanie każdego z osobna miało wprowadzić wszystkich w klimat jedności i otwartości. Zaś wieczorne uwielbienie nadawało kierunek duchowy temu spotkaniu.

W sobotnie przedpołudnie można było wziąć udział w dwóch konferencjach tematycznych oraz posłuchać przejmujących świadectw młodzieży będącej na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Centralnym punktem dnia była oczywiście Eucharystia, na której kazanie powiedział ks. Mikołaj Wyczałek SDB. Po obiedzie każdy mógł przenieść się mentalnie choć na chwilę do Valdocoo i pograć w piłkę, zatańczyć na świeżym powietrzu, pointegrować się przy planszówkach oraz popstrykać zdjęcia przy ofasowej ramce.

Ciekawą niespodzianką był wieczorny Fire – Show, przygotowany przez chłopców z salezjańskiego domu wychowawczego z Różnymstoku. To przedstawienie było początkiem wieczornej integracji, która odbyła się w słynnej czerwińskiej stodole. Tam do późnych godzin wieczornych młodzi dobrze się bawili przy Wieczorze Marzeń.

Ostatniego dnia odbyły się bloki warsztatowe: teatralne, dziennikarskie, taneczne i biblijne. Tu można było nabrać już konkretnych i praktycznych umiejętności. Po wspólnej Eucharystii, której przewodniczył i kazanie powiedział ks. Piotr Sosnowski SDB, Wikariusz Inspektorii Warszawskiej, oraz po pysznym, niedzielnym obiedzie wszyscy rozjechali się do swoich domów.

To był naprawdę dobry weekend w salezjańskim klasztorze. Zaś Salezjanom gratulujemy tak wspaniałej młodzieży.