Wyniki wyszukiwania dla:

Kapituła Młodych 2023

Latest posts by Duszpasterstwo Młodzieżowe (see all)

Od bierności do zaangażowania – taka główna myśl pozostaje w głowach i sercach młodzieży salezjańskiej, która spotkała się między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem w Zespole Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu na IV Kapitule Młodych 2023. Do stolicy Dolnego Śląska przybyło 30 animatorów dzieł salezjańskich z trzech województw: wielkopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Kapituła Młodych to początek przygotowań do Kapituły Generalnej Salezjanów, która odbędzie się w 2025 roku w Rzymie. Kapitułę we Wrocławiu uroczyście rozpoczął Ksiądz Inspektor Bartłomiej Polański SDB.

W charyzmacie salezjańskim głos młodzieży jest kluczowy, dlatego forum w takiej formie to czas refleksji, planowania i weryfikacji dotychczasowych działań w placówkach lokalnych, uzyskać pełny obraz stanu działań młodzieżowych w prowincji, jak podkreśla główny organizator ks. Mikołaj Wyczałek SDB, delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego w Inspektorii Wrocławskiej. Dla młodzieży salezjańskiej to nie tylko okazja do spotkania się z rówieśnikami, ale przede wszystkim możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusjach nad kierunkami rozwoju Kościoła, wspólnot i misji. To był dla nich czas nauki, inspiracji i budowania wspólnoty opartej na wartościach, które głosi święty Jan Bosko.

Święty Założyciel dał początek charyzmatowi, stąd mentalny powrót uczestników do początków jego działalności. Dlatego hasłem kapituły było wezwanie: Nasze Valdocco. Była to zachęta do przenoszenia niezwykłego klimatu rodzinnego, który tworzył Jan Bosko w turyńskim oratorium, na przestrzeń lokalnych środowisk, odczytując jednocześnie najważniejsze potrzeby młodzieży w swoich miejscowościach. W odkrywaniu nowych dróg pomóc miały panele tematyczne: o historii tworzenia się dzieła salezjańskiego, o systemie prewencyjnym i duchowości salezjańskiej.

Podczas kapituły najbardziej wyróżniały się obrady w małych grupach, których zadaniem było przede wszystkim wsłuchiwanie się w doświadczenia innych oraz dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, planami i marzeniami dotyczącymi oratoryjnej działalności. Uczestnicy podejmowali problematykę zaangażowania młodych na rzecz młodych, widząc potrzebę służby i ewangelizacji.

Ważnym aspektem była myśl o tym, jak konkretnie mogą oni wspierać pracę salezjanów w dziele wychowawczym. Młodzi wychowują młodych – takie zadanie zostawił swoim wychowankom na Valdocoo Ksiądz Bosko. Dlatego kapituła tworzyła w młodych sercach nową wizję aktywnego zaangażowania się w dzieło Kościoła, wizję wspierania swoich rówieśników, odpowiadanie na ich potrzeby duchowe, edukacyjne i społeczne, oczywiście wszystko w kontekście zbawienia młodych.

Kapituła dla młodzieży salezjańskiej to nie tylko intensywny czas modlitwy i pracy, ale także radości ze wspólnego przeżywania wiary, zbudowanej na relacjach. To także okazja do ugruntowania więzi z innymi młodymi ludźmi, którzy podobnie jak oni pragną służyć młodym poprzez naukę, pracę i propagowanie wartości chrześcijańskich.

Jak sami salezjanie zaznaczają, że poprzez udział w kapitule młodzież staje się aktywnym twórcą przyszłości zgromadzenia salezjańskiego, wpływając na wizję i programowanie działań salezjańskich na polu globalnym. Toteż pozostaje jedynie czekać na dobre owoce zaangażowania młodzieży w dzieło ewangelizacyjne Kościoła.