Wyniki wyszukiwania dla:

CKDM w Lądzie

Latest posts by Duszpasterstwo Młodzieżowe (see all)

W dniach 25-26 lutego 2025 roku w Lądzie nad Wartą odbyło się spotkanie Centrum Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, które skupia przedstawicieli sześciu Inspektorii Polskich: Córek Maryi Wspomożycielki (CMW) i Salezjanów Księdza Bosko (SDB). Delegatem młodzieżowym Inspektorii Wrocławskiej był ks. Mikołaj Wyczałek SDB. Delegaci z różnych inspektorii salezjańskich omawiali ważne tematy związane z duszpasterstwem młodzieżowym:

  • Salezjański Synod Młodzieży (Colle don Bosco, sierpień 2024): planowano i przygotowywano te wydarzenia, które będzie okazją do spotkania młodych ludzi z różnych stron świata.
  • Forum Rodziny Salezjańskiej (jesień 2024): dyskutowano na temat roli Rodziny Salezjańskiej w życiu młodzieży oraz wspólnych inicjatyw.
  • Jubileusz Roku 2025 (lato 2025): planowano obchody jubileuszu będące okazją do refleksji nad historią i misją salezjańskiej rodziny i misji.
  • Temat roku formacyjnego 2024-2025: podejmowano temat programów formacyjnych dla młodzieży i animatorów.

To spotkanie stanowiło ważny moment dla salezjańskiej wspólnoty, umożliwiając wymianę doświadczeń i planowanie przyszłych działań duszpasterskich.