Wyniki wyszukiwania dla:

Jesteście naszymi przyjaciółmi – Kapitula Inspektorialna

Latest posts by Dawid Nowak SDB (see all)

„Miłujący Jezusa Chrystusa – oddani młodzieży” – takim hasłem, w poniedziałek 5 lutego 2024 r., rozpoczęła się Kapitula Inspektorialna Salezjanów Inspektorii Wrocławskiej. Do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach przyjechało 46 współbraci salezjanów ze wszystkich wspólnot: od Poznania, przez Wrocław, po Sosnowiec. Kapitula Inspektorialna to spotkanie, które ma odpowiadać na naglące pytania o tożsamość każdego salezjanina żyjącego we współczesnym świecie, pośród braci, we wspólnocie – tak w swojej konferencji wprowadzającej, na temat profetycznego spojrzenia przyszłości zgromadzenia salezjańskiego mówił Ksiądz Inspektor Bartłomiej Polański SDB – Przewodniczący Kapituły.

Podczas spotkań w siedmiu mniejszych komisjach delegaci z poszczególnych domów zakonnych omawiali istotne zagadnienia związane z życiem salezjańskim, by później na zebraniu plenarnym, podsumować i zebrać najistotniejsze wnioski i kierunki rozwoju charyzmatu. Obecna Kapitula to szczególne doświadczenie Inspektorii Wrocławskiej, ponieważ Ojcowie Kapitulni korzystali z metody synodalnej, w której centrum stoi Słowo Boże. W kontekście biblijnym próbowali oni odczytywać znaki czasu i naglące potrzeby apostolatu.

Spotkania w małych komisjach odbywały się w trzech turach. W pierwszej, każdy z uczestników dzielił się myślami, poruszeniami i natchnieniami odkrytymi podczas refleksji biblijnej. W drugiej turze współbracia opowiadali, co poruszyło ich serce w wypowiedziach pozostałych uczestników. Trzecia tura to szukanie wniosków i konkretnych propozycji, rozwiązań czy zaleceń, które mają pomoc efektywnie zrealizować temat Kapituły.

Na to uroczyste zebranie zostali zaproszeni także goście, którzy pomogli w przeprowadzeniu kapituły. O rozeznaniu woli Bożej – wprowadzenie do metody wspólnotowego rozeznania „Rozmowa w Duchu Świętym” opowiedział ks. dr Adam Łuźniak, Wikariusz Generalny Metropolity Wrocławskiego. J.E. Ksiądz Arcybiskup Adrian Galbas SAC, Metropolita Archidiecezji Katowickiej w swoim słowie opowiadał o Synodzie o synodalności, zaś o umiejętności i ważności współpracy z osobami świeckimi na polu wychowawczym referował w swojej konferencji Pan prof. Aleksander Bańka.

Kierownik Kapituły ks. Paweł Druszcz SDB wraz z moderatorami przyczynili się to tego, że dla salezjanów Inspektorii Wrocławskiej był to czas głębokiej refleksji, modlitwy i podejmowania decyzji dotyczących dalszych działań i kierunków rozwoju. W asystencji Ducha Świętego omawiane były również sprawy personalne, organizacyjne oraz duchowe, by jeszcze bardziej realizować program ks. Bosko – Założyciela Towarzystwa Salezjańskiego, bo jak podkreśla ks. Inspektor – „tylko tam salezjanie odnajdą drogę do świętości”.

W charyzmacie salezjańskim i dziele wychowawczym nie może zabraknąć osób świeckich. Dlatego jeden dzień kapituły przeżywany był wraz z osobami świeckimi, z którymi współpracują na co dzien. „Jesteście naszymi przyjaciółmi” – podkreślał Kierownik Kapituły, odnosząc się do zaproszonych gości. Zauważył, że bez spojrzenia świeckich oczu na dzieła młodzieżowe i wychowawcze charyzmat salezjański jest niepełny. Dziękował zaproszonym matkom, trenerom, salezjanom współpracownikom, nauczycielom za ich wkład w prace wychowawczą.

Kapitula zakończyła się sobotnią Eucharystią, której przewodniczył Kierownik Kapituły, zaś zamkniecie ogłosił Ks. Inspektor Bartłomiej Polański SDB.