Wyniki wyszukiwania dla:

Święty Jan Bosko i salezjanie


Jako Salezjanie Księdza Bosko (oficjalnie Towarzystwo św. Franciszka Salezego) jesteśmy uznani w Kościele jako instytut zakonny klerycki, na prawie papieskim, oddający się dziełom apostolskim.

Stanowimy Zgromadzenie zakonne męskie, poświęcające się działalności apostolskiej i misyjnej, a przede wszystkim służbie na rzecz młodzieży, zwłaszcza najuboższej i opuszczonej. Działamy aktywnie w świecie, by nieść orędzie Ewangelii zwłaszcza młodym, którzy potrzebują duchowej troski i wsparcia w drodze rozwoju wiary.

Zgromadzenie zostało założone w 1859 r. we Włoszech przez św. Jana Bosko (Stąd skrót: SDB – Salesiani di Don Bosco – Salezjanie Księdza Bosko). Zgromadzenie zatwierdzone zostało przez Stolicę Świętą w 1869 r. Św. Jan Bosko – kapłan z Piemontu całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz ludzi młodych, wychowując ich na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Przez Kościół uznany jest on za świętego wychowawcę oraz „ojca i nauczyciela młodzieży”.

Jan Bosko

Zgromadzenie założone przez ks. Bosko powstało, aby współdziałać w zbawianiu młodzieży, by być dla niej znakiem i nosicielem miłości Bożej. Dla realizacji tego zadania prowadzimy pracę wychowawczą w różnego rodzaju ośrodkach, duszpasterstwa parafialne, misje zagraniczne i krajowe, szkoły, wydawnictwa, działalność naukową i wiele innych dzieł, jakich wymaga, czas i miejsce, by móc pełniej realizować to posłannictwo.

Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego jest związane z całą rodziną salezjańską, z której wyłoniło się szerokie grono świętych i błogosławionych: Św. Artemide Zatti, Św. Ludwik Versiglia, Św. Maria Dominika Mazzarello, Św. Dominik Savio, Św. Kalikst Caravario, Św. Leonard Murialdo, Św. Józef Cafasso, Św. Luigi Guanella, Św. Luigi Orione, Bł. Michał Rua, Bł. Laura Vicuna, Bł. Filip Rinaldi, Bł. Magdalena Morano, Bł. Józef Kowalski, Bł. Franciszek Kęsy i 4 towarzysze, Bł. Luigi Variara, Bł. Józef Calasanty i towarzysze, Bł. Maria Romero, Bł. Augustyn Czartoryski, Bł. Euzebia Palomino, Bł. Aleksandrina da Costa, Bł. Albert Marvelli, Bł. Bronisław Markiewicz, Bł. Henryk S. Aparicio i 62 towarzyszy, Bł. Zefiryn Namuncura.

Św. Franciszek Salezy jest patronem Zgromadzenia Salezjańskiego. To właśnie w postać tego wielkiego świętego wpatrywał się św. Jan Bosko oraz stawiał go za wzór przy tworzeniu zgromadzenia zakonnego. Św. Franciszek Salezy był człowiekiem wiernym kapłańskim zobowiązaniom, cierpliwym i pokornym. Te cnoty św. Jan Bosko chciał zaszczepić swoim duchowym synom.

Zapraszamy na ogólnopolską stronę internetową Zgromadzenia:
https://salezjanie.pl/
oraz na strony ogólnoświatowe:
http://www.sdb.org/pl/
http://www.infoans.org/pl