Wyniki wyszukiwania dla:

Zasady ochrony małoletnich / Inspektor Ochrony Danych


ZASADY OCHRONY MAŁOLETNICH

Od marca 2016 roku w Inspektorii Wrocławskiej obowiązują zasady mające na celu ochronę małoletnich. Znowelizowany dokument określający te zasady został wprowadzony do stosowania we wszystkich dziełach wychowawczych prowadzonych przez Inspektorię Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu zarządzeniem Księdza Inspektora z dnia 22 października 2019 roku (l.dz. 223/2019).

Aby zapoznać się z treścią dokumentu należy pobrać go jako pdf (wielkość pliku 3,6 MB) i otworzyć na swoim urządzeniu. 

 


 

DELEGAT INSPEKTORA DS. OCHRONY MAŁOLETNICH

Delegatem Księdza Inspektora ds. ochrony małoletnich jest ks. Piotr Lorek SDB (Wikariusz inspektora).

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z DELEGATEM:

 

kontakt telefoniczny +48 725 160 210
kontakt e-mail Email – zgłoszenie nadużycia
możliwość spotkania pod adresem Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław
ZADANIA I UPRAWNIENIA DELEGATA:

 

Delegat inspektora ds. ochrony małoletnich jest osobą uprawnioną przez Księdza Inspektora do przyjmowania zgłoszeń o wszelkich formach nadużyć wobec osób małoletnich, których dopuścił się salezjanin przynależący do Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, z siedzibą we Wrocławiu. Jego zadaniem jest wskazanie poszkodowanemu lub/i jego opiekunom możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej. Delegat otrzymane informacje przekazuje inspektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Delegat uprawniony jest także do przyjmowania zgłoszeń dotyczących przestępstw dokonanych przez salezjanina (duchownego lub niemającego święceń) należącego do Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, z siedzibą we Wrocławiu, lub przez innego duchownego nie należącego do Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, z siedzibą we Wrocławiu, które zostały wymienione w Liście Apostolskim Motu Proprio Vos estis lux mundi Ojca Świętego Franciszka z dnia 25 marca 2023 r., a więc o:

  1. przestępstwie przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnionym z użyciem przemocy lub groźby, czy też nadużyciem władzy, lub zmuszając kogoś do wykonania lub poddania się czynnościom seksualnym,
  2. przestępstwie przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnionym z osobą małoletnią lub z osobą, która trwale jest niezdolna posługiwać się rozumem lub z dorosłym bezradnym,
  3. niemoralnym nabywaniu, przechowywaniu, prezentowaniu lub rozpowszechnianiu, w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków, treści pornograficznych z udziałem małoletnich lub z osobami, które trwale są niezdolne posługiwać się rozumem,
  4. rekrutowaniu lub nakłanianiu osoby małoletniej lub osoby, która trwale jest niezdolna posługiwać się rozumem lub dorosłego bezradnego do pokazywania się w celach pornograficznych lub do udziału w prezentacjach pornograficznych rzeczywistych lub symulowanych.

Bez względu na uprawnienia Delegata inspektora ds. ochrony małoletnich, każda osoba poszkodowana ma prawo zgłosić sprawę dotyczącą ww. przypadków wykorzystania bezpośrednio do Księdza Inspektora.

 


 

DUSZPASTERZ OSÓB ZRANIONYCH

Duszpasterzem osób zranionych jest ks. Grzegorz Dłużniak SDB.

Zadaniem ww. duszpasterza jest udzielić pomocy duszpasterskiej i wsparcia duchowego osobom pokrzywdzonym, ich bliskim oraz wspólnotom dotkniętym zgorszeniem.

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z DUSZPASTERZEM:

 

kontakt telefoniczny +48 604 283 010
kontakt e-mail Email – kontakt z duszpsterzem
możliwość spotkania pod adresem Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław

 


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, z siedzibą we Wrocławiu, jest pan Adam Gazda.

Jednym z zadań IOD jest pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Inspektorię Wrocławską lub podmioty od niej zależne oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów.

BEZPOŚREDNI KONTAKT DO IOD:

 

kontakt telefoniczny +48 71 335 86 06
kontakt e-mail Email do IOD
możliwość spotkania pod adresem Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław

HISTORIA ZMIAN NA STRONIE:

Data: 9.11.2023
Rodzaj zmiany: wprowadzenie informacji na temat Duszpasterza Osób Zranionych
Wprowadził: ks. Dawid Nowak


Data: 17.05.2023
Rodzaj zmiany: aktualizacja wykazu przestępstw do przyjmowania których uprawniony jest Delegat inspektora ds. ochrony małoletnich w oparciu o znowelizowany w 2023 r. List Apostolski MP Vos estis lux mundi Ojca Świętego Franciszka
Wprowadził: sekretariat inspektorii


Data: 31.10.2019
Rodzaj zmiany: uruchomienie strony oraz dodanie dokumentu (wydanie: październik 2019)
Wprowadził: sekretariat inspektorii