Wyniki wyszukiwania dla:

Prenowicjat


NATURA I CEL

Młodzieży męskiej, która kończy szkołę średnią i starsza, zostaje zaproponowana droga poważnego rozeznania powołaniowego poprzez towarzyszenie duchowe, przemyślane programy powołaniowe i działania celowe (życie wspólnotowe z salezjanami, weekendy powołaniowe, spotkania formacyjne, doświadczenia misyjne, apostolat, indywidualne prowadzenie itp…). Tym, którzy podjęli już decyzję, aby zostać salezjaninem, zostaje zaproponowany specjalny czas zwany Prenowicjatem według wskazówek zawartych w Formacji Salezjanów Księdza Bosko (por. FSDB 328-356). Powyższy okres oferuje „specjalne przygotowanie w celu pogłębienia wyboru powołaniowego i sprawdzenia zdatności niezbędnej do rozpoczęcia nowicjatu. Takie przygotowanie dokonuje się poprzez praktykę salezjańskiego życia wspólnotowego i apostolskiego” (K 109).

Z powodu różnic istniejących wśród kandydatów, tak pod względem pochodzenia, dojrzałości ludzkiej czy chrześcijańskiej, znajomości życia salezjańskiego i apostolskiego, wraz z formacją wspólnotową jest nieodzowne indywidualne prowadzenie każdego kandydata. Stąd też niezwykle ważnym jest dialog osoby pragnącej rozpocząć drogę powołania salezjańskiego z Delegatem księdza inspektora ds. duszpasterstwa powołań. Dialog ten poprzedza rozpoczęcie formacji w Prenowicjacie.

MIEJSCE

Prenowicjat, ze względu na swój specyficzny charakter oraz dla ułatwienia lepszej realizacji celów formacyjnych przeżywany jest w formie stacjonarnej, w jednej z wyznaczonych przez inspektora wspólnot zakonnych pod okiem współbrata, któremu powierza się odpowiedzialność za Prenowicjat.

CZAS TRWANIA

Zwyczajnie prośbę o przyjęcie do Prenowicjatu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych składa się przed 1 lutego każdego roku. W ten sposób zostaje spełniony wymóg czasowy (1 marca – 31 sierpnia), według którego Prenowicjat nie może być krótszy niż sześć miesięcy (Reg. 88). Wówczas także dostarcza się inne dokumenty wskazane przez odpowiedzialnego za prowadzenie Prenowicjatu.

EKIPA

Inspektor, po wyznaczeniu odpowiedniej wspólnoty, w której będzie urzeczywistniała się droga formacji prenowicjackiej, wyznacza jednego współbrata na animatora, towarzysza i koordynatora tego etapu formacji. Dyrektor domu, w porozumieniu z odpowiedzialnym za Prenowicjat i delegatem duszpasterstwa powołaniowego w inspektorii zajmą się wprowadzaniem prenowicjuszy w życie we wspólnocie salezjańskiej i wraz z radą domu zweryfikują jakość tej drogi.

DOŚWIADCZENIA FORMACYJNE

Doświadczenie formacyjne w Prenowicjacie realizuje się według modelu integralnego, który bierze pod uwagę cztery wymiary formacyjne: ludzki, duchowy, intelektualny i charyzmatyczny przeżywane w codzienności i poprzez systematyczne spotkania. Każdy kandydat będzie posiadał indywidualny program formacyjny ułożony, realizowany i weryfikowany w porozumieniu z odpowiedzialnym za Prenowicjat. Ten indywidualny proces formacji prenowicjackiej ma za zadanie już od samego początku uświadomić kandydatowi konieczność wstąpienia na drogę formacji ciągłej, gdzie głównym odpowiedzialnym za jej przebieg i realizację jest on sam. Rolą odpowiedzialnego za Prenowicjat jest towarzyszenie kandydatowi na tej drodze oraz ukazywanie kierunków, uczenie metod i podawanie środków pożytecznych w jej realizacji.

Czas trwania, zakres poruszanych tematów i indywidualna droga formacji dotyczą każdego kandydata, jednak ich przebieg może być różny w zależności od stopnia rozwoju i przebytej wcześniej drogi formacyjnej. Dojrzałość ludzka i chrześcijańska oraz stopień znajomości duchowości salezjańskiej będą czynnikami decydującymi o tym czy kandydat będzie mógł uczęszczać w tym czasie do klasy maturalnej, na uniwersytet, lub wykonywać pracę zawodową. Konieczne jest jednak, aby te zajęcia były zharmonizowane z fundamentalnymi celami tego etapu formacyjnego. (por. FSDB 342, 353).

W czasie formacji prenowicjackiej wykorzysta się również odbywające się w czasie jego trwania spotkania formacyjne w inspektorii w celu podkreślenia charakteru powołaniowego tych spotkań i dania okazji wzajemnego ubogacenia się młodzieży.

Przez pierwszy okres, w ramach części zjazdowej Prenowicjatu, prenowicjusze będą spotykali się wspólnie raz w miesiącu w domu formacyjnym, lub innym miejscu wcześniej ustalonym.

Celem tych spotkań będzie:

  • realizacja tematów przewidzianych na ten etap formacji z zakresu formacji: ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej
  • budowanie wspólnoty
  • dzielenie się swoimi przeżyciami
  • weryfikacja z realizacji indywidualnego programu formacyjnego
  • przygotowanie i realizacja działań apostolskich

Momentem znaczącym dla formacji prenowicjackiej będą Rekolekcje Wielkotygodniowe. Odbywać się one będą w dniach: od Wielkiej Środy do Wielkiej Soboty. Celem ich będzie ukazanie chrystologicznego charakteru powołania. Kandydaci mają zrozumieć, że Chrystus jest jedynym źródłem i celem zakonnego powołania. Trzeba postawić Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, wszystko inne ma sens jedynie w ścisłym z Nim zjednoczeniu.

Momentem ważnym dla formacji prenowicjackiej będą Ogólnopolskie Formacyjne Spotkania Prenowicjuszy.

Głównym ich celem będzie:

  • analiza rozwoju własnej osobowości – temat: budowania relacji zaufania. W tym celu zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe, prowadzone przez specjalistów.
  • pogłębienie świadomości powołaniowej (ja – zakonnik; ja – salezjanin)
  • przyjrzenie się osobistym motywacjom (proces oczyszczenia: poznać – pokochać – naśladować. Przejść od świadomości: ja wybrałem do Bóg mnie powołał!).
  • doświadczenie życia wspólnotowego (okazywanie szacunku, wspólnota modlitwy i stołu, wspólne świętowanie, dzielenie się swoimi darami, itd.). Wspólnota i jej znaczenie w kształtowaniu życia duchowego.

Okres wakacyjny: odbywa się Prenowicjat stacjonarny w Oświęcimiu i trwa on od 1 lipca do ok. 21 sierpnia. Jest to czas budowania tożsamości zakonnej i salezjańskiej, doświadczenia życia wspólnotowego i włączenia się w różne formy działalności apostolskiej oraz wdrażanie w codzienność przekazanych wcześniej treści.

W sierpniu odbędzie się drugie Ogólnopolskie Formacyjne Spotkania Prenowicjuszy w Poznaniu, w miejscach związanych z życiem, działalnością i męczeńską śmiercią Błogosławionych Pięciu Wychowanków z Oratorium z Poznania. Głównym jego celem będzie zaprezentowanie młodzieńczego entuzjazmu, ofiarności i zapał tych młodych animatorów w służbie Bogu i ludziom zwieńczonego ofiarowaniem własnego życia. Będzie to czas bardziej świadomego powiedzenia Bogu swojego „TAK” w perspektywie całego życia, czas pisania podań o przyjęcie do nowicjatu!

Odpowiedzialny za Prenowicjat oprócz systematycznych spotkań z całą grupą prenowicjuszy będzie spotykał się osobiście z każdym z kandydatów wizytując także ich domy rodzinne i kontaktując się z księdzem proboszczem z parafii, do których należą.

W formacji prenowicjackiej chodzi przede wszystkim o połączenie ze sobą wymiaru wspólnotowego formacji z indywidualnym procesem odczytania i przeanalizowania własnej historii życia oraz poznawanie i oczyszczenie motywacji powołaniowych.

Ostatnim etapem Prenowicjatu jest złożenie podania o przyjęcie do nowicjatu, opiniowanie rady domu, opiniowanie przez Radę inspektorialną, dopuszczenie przez Księdza inspektora i wyjazd do domu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Możesz zapoznać się także z naszą polityką prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close