Wyniki wyszukiwania dla:

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”


W dniu 19 marca 2019 r. pomiędzy Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko we Wrocławiu, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta Umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej).

Całkowita wartość projektu: 4 268 440,93 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 3 358 238,58 PLN

Przedmiotem projektu jest wykonie kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Salezjańskich na os. Bohaterów II Wojny Światowej w Poznaniu.
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zapotrzebowanie na energię cieplną zostanie zmniejszone wpływając na obniżenie emisji CO2 do atmosfery.
Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2020 r.